Raden Cokro berasal dari pulau Jawa dan dimakamkan di bukit Nongsa. Syeikh Abdurrahman bin Abdul ‘Aziz di Dapur Dua Belas, Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung, Batu Aji. Syeikh Maulana Kauqusshobah asal Bangladesh di Bukit Sekupang. Syeikh Mahmuddin Ali Zainuri asal Sangklang Malaysia di pulau Setokok (Kiri masjid at Taqwa) Kecamatan Bulang. Syeikh Abu Uzza al Baqhdadiy asal Bagdad, di pulau Pelepas Rindu (Belakang Padang), kecamatan Belakang Padang. MAKAM DI BUKIT NONGSA Adalah maqom dari Raden Cokro yang merupakan keturunan dari…